TrickTip – street náskok na rail

Share

Náskok na rail, bednu, plynovku, pvc, či jakoukoliv další podobnou překážku zpravidla rozdělujeme na náskok zepředu (starší způsob stavění náskoku, dnes se používá spíše u překážek pro začátečníky), či náskok ze strany. Náskok zepředu  můžete vidět napříkad v našem předchozích TrickTipu – Jak na první bednu.

Náskok ze strany je o něco složitější. Dříve se stavěl zejména na ,,speed“ raily, které byly postaveny dolů ze svahu. A také na streetové překážky ve městech. Z toho se také uchytil název ,,street náskok“. Dnes už se můžeme setkat s tímto náskokem i u překážek, které stojí na rovině.

 

 

V tomto tricktipu budu popisovat náskok z pravé strany railu a následnou jízdu po railu s pravou nohou vpředu. Pokud je pro vás přirozenější slidovat levou nohou dopředu, naskakujte z levé strany railu. Je i další možnost náskoku, která se nazývá lipslide, ale o té někdy příště.

 

1) Rozjezd
Najíždějte souběžně s railem. Udržujte si vzdálenost od railu cca 30 cm, abyste o něj nezavadili. Je možné naskakovat i víc z kolma/ zprava, ale pak je těžší se na railu udržet.

 

2) Odraz
Počkejte až na úplný konec odrazu. Nechte si vyjet špičky lyží z odrazu a až ve chvíli, kdy budete mít začátek vázání/lyžáků na konci odrazu, vyskočte. Tím, že jste si počkali a nechali vyjet špičky lyží z odrazu se vám pravděpodobně již dostali nad úroveň railu a nehrozí tak, že by se vám pod něj zasekly. Při odrazu si můžete lehce napřáhnout pravou rukou a předrotovat ramena skoro až o 90% do levé strany. Jakmile se dostanete do vzduchu, přetáhněte i nohy do této pozice. Tak aby byly souběžně s rameny.

 

3) Dopad na rail
Jelikož naskakujete ze strany, snadno hrozí, že se po railu jen lehce svezete a samovolně sjedete doleva. Abyste se na railu udrželi, doporučuji naskočit nepatrně na pravou stranu railu, lehce se o něj zapřít a tím se stabilizovat.
Ramena i lyže už by měly být v této chvíli natočeny kolmo k railu, jak jsme se to učili v přechozím TrickTipu. Pouze hlava směřuje dopředu a sleduje rail před námi.

 

4) Balanc na railu
Na railu se můžete naklánet dopředu a dozadu, abyste vyrovnávali rovnováhu. Další věc, která vám pomůže, je se o rail ,,zapřít“. Uděláte to tak, že přední nohou budete lehce tlačit na pravou stranu railu. Tím vám špička přední lyže směřuje lehce vzhůru. Zadní nohou tlačíte na druhou – levou stranu railu. Špička lyže směřuje k zemi. Takto zapřeni o rail se na překážce lépe udržíte a pomůže vám to také k následným trikům z překážky.

 

5) Odjezd
Na konci railu stačí už pouze srovnat ramena a lyže do směru jízdy a odjet na pána:)